Chiêm đoán dịch lý

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

Một Dịch tượng nói cho nhiều việc

Ví dụ 1: Có 1 tướng lãnh nói rằng:” Bộ tham mưu đề cử tôi xuất binh ra trận chuyến này. Vị tướng muốn biết kết quả cuộc hành quân sẽ đi về đâu.

Địa Hỏa Minh Sản - Lôi Thủy Giải - Địa Lôi Phục

Hại đau - Nơi nơi - Trở lại

Người học Dịch nhìn hiểu quái tượng như vậy thì có thể đoán rằng: Chuyến đi thì không sao nhưng có lẽ bị thương tích (hại đau) trên bước đường trở về (trở lại).

Quả thật vị tướng bị bích kích pháo (hại đau) chỗ giáp móc nối của các kinh rạch lưu thông (nơi nơi) trong khi trở về (trở lại).

Ví dụ 2: Tôi thường đến nhà một người bà con, bỗng nhiên một hôm nghe người bà con nói rằng: Tôi trông chờ chú đến để hỏi chú một việc, vậy mà bây giờ gặp chú thì tôi lại quên, không nhớ ra việc gì. Tôi mở quẻ ra xem cũng là: Hại Đau, Nơi Nơi, Trở Lại. Rồi tùy theo tình trạng cá nhân, tôi nói: phải chăng cháu muốn hỏi chú về bịnh hoạn của cháu (hại đau) món thuốc để trị về huyết quản lưu thông (nơi nơi) để bồi bổ lại sức khỏe (trở lại).

À đúng rồi! Sao chú biết!

Ví dụ 3: Cùng Dịch tượng Hại Đau, Nơi Nơi, Trở Lại áp dụng vào một trường hợp như sau: Có người bạn là nhà thương mại ở đô thành đến chơi cùng nhau đàm đạo. Sau khi câu chuyện đã gần tàn bỗng nhiên hỏi rằng;” Người học Dịch như anh có thể biết được hiện giờ tại nhài tô có việc gì xảy ra không?” Tôi liền lấy được Dịch tượng như trên: Hại Đau, Nơi Nơi, Trở Lại và áp dụng vào hoàn cảnh đô thành thương mại ban đêm, theo thời đại hiện hữu và bảo rằng: ” Có bóng đèn không cháy (hại đau) nơi bảng quảng cáo của anh (nơi nơi) mới vẽ lại đó (trở lại).

Quả nhiên anh ta trở về nhà lấy làm lạ thấy y như thế.

Nhiều Dịch tượng nói cho 1 việc

Có 1 văn phòng thương mại (VPTM)của 1 tư nhân đã cất trên 1 khoảng đất dính liền với nhiều căn khác.

Bữa nọ người chủ văn phòng thương mại ấy nói chuyện với nhà Dịch học, người học Dịch mở quẻ ra xem được quẻ nào đó…Đến vài hôm sau lại hỏi chuyện về văn phòng ấy nữa, người học Dịch mở quẻ ra xem lại và được quẻ khác. Như thế kết qủa sự việc lại thay đổi hay sao?

Để trả lời câu chuyện ngộ nghĩnh này là số phận của 1 văn phòng thương mại vẫn còn ở vị trí cũ. Thế mà ở trong Dịch lại đổi chỗ của nó, thật là vui lạ.

Chắc quý vị rất tức cười trước khi đọc, có lẽ cho là vô lý, mà thực ra chính lý , chúng ta và muôn loài cũng bị đổi chỗ như thế mà không hay biết .Chúng ta ai ai cũng đều có thể cả tiếng lên rằng : Tôi là người , là thông thái, là bác học, là chuá tể muôn loài . Tôi có quyền thế, tôi có đất, tôi cất nhà trên đất tôi , vị trí tôi đã đặt ai đổi chỗ được , nếu tôi không phá huỷ , tôi không đổi nó, vậy thì ai đổi nó, sức huyền diệu nào dẫn dắt ta ? Hành động nào chỉ huy ta và cả vũ trụ ?

Đáp rằng : chúng ta chúng ta và muôn loài vạn vật có biết đâu trong cái tôi nhỏ nhít ấy hắng giây hằng phút , hằng vô giây còn có cái Lý Động Tĩnh đổi ta đổi cả nhà ta và thân xác ta ra thế khác , chi phối khắp nơi cùng tất cả muôn loài vạn vật đều bị Lý Động Tĩnh chỉ huy .

Đây là câu chuyện văn phòng thương mại bị DỊCH đổi chỗ của nó mà nó vẫn trơ trơ chỗ cũ .

Thiên Sơn Độn, Thiên Phong Cấu, Hỏa Sơn Lữ. Lý vô tư đọc lên là lui ẩn, câu kết, đỗ nhờ.

Nhà Dịch học nói rằng: VPTM ấy lui thụt (lui ẩn) mà dính liền vách (câu kết) với cái khách sạn (đỗ nhờ).

Trang quẻ lần 2 cách vài hôm sau được: Hỏa Sơn Lữ, Trạch Phong Đại quá, Thiên Sơn Độn. Lý vô tư đọc lên là đỗ nhờ, cả quá, lui ẩn.

Nhà Dịch học nói rằng: Khách sạn (đỗ nhờ) xây cất to quá (cả quá) mà thành ra khuất ẩn văn phòng thương mại (lui ẩn).

Trang quẻ lần thứ nhất ta thấy văn phòng thương mại ẩn lui vào liền vách với quán trọ.

Trang quẻ lần thứ hai thì ta thấy quán trọ to quá làm khuất văn phòng thương mại. Nhưng tựu trung đều đúng cả, 2 cái mới sinh ra Lý , Lý là khởi ở từ có 2 cái .

Liên quan giữa Chánh, Hộ, và Biến quái.

Chánh Hộ Biến có liên quan mật thiết với nhau thành 1 cục diện diễn biến cũng như 1 sự việc của chúng ta ở ngoài đời khi đã có khởi đầu cuộc thì ắt phải có trung cuộc và kết cuộc. Lý đương nhiên của mọi vật mọi việc đều như vậy, cho nên người học Dịch không được phép bỏ qua các ý tượng của tam quái.

Ví dụ 1: Đang ở nhà được 1 điện tín báo rằng:” Chồng em chết đem xuống 2.000 $.” Nếu chúng ta không học Dịch thì điện tín ấy đã mang cho chúng ta một không khí buồn lo trong gia đình. Ngược lại khi đã học Dịch rồi thì chúng ta mở Dịch ra xem, được Dịch tượng
Lôi Thủy Giải - Thủy Hỏa Ký Tế - Địa Thủy Sư

Ta dùng cái lý ấy mà tan vào bức điện tín kia thì sự thật chồng của em mình đâu có chết, nó chỉ là loan tin để cho mình đến mà giúp đỡ nó.

Khi chúng ta đã lĩnh hội được lý của Dịch; rồi dùng xài với tấm lòng vô tư thì có lúc, thoát khòi được việc bí ẩn muốn đánh lạc hướng chúng ta.

Ví dụ 2: Có người đến khóc lóc: “Con tôi nó đã bị bắt .” Người học Dịch không được phép hoang mang theo lời nói hoặc sự khóc lóc của họ, mà phải cầm lòng cầm trí trang Dịch tượng thì thấy:

Thuỷ Sơn Kiển - Hoả Thuỷ Vị Tế - Thủy Hỏa Ký Tế

Ý nghĩa là : trở ngăn, thất bác, hợp cùng.

Kế đó đem tán cái ý nghĩa ấy vào việc người bị bắt là bị chặn không cho gặp nhau hợp nhau. Gặp người thông minh (học Dịch) thì thấy rõ đầu đuôi câu chuyện như sau: Phải rồi, nó chận bắt con bà trước cửa (trở ngăn) lúc chưa kịp (thất bác) bước vào nhà (hợp cùng). cho nên dầu vậy con bà cũng vẫn xin phép vào nhà được và báo tin mình bị chân bắt trước cửa. Cũng thể theo lý ấy bằng: một tinh thần vô tư, chúng ta nói rằng: bà hãy nén lòng chờ đợi, vì có sự cản ngăn (trở ngăn) nhưng con bà phải vắng mặt ít hôm (thất bác) rồi sẽ đươc thả ra mà trở về (hợp cùng).

Quả nhiên vài ngày sau trở về.